Medlemmer

Bærum Symfoniorkester hører med blant de godt besatte og kvalitetsmessig beste amatørsymfoniorkestrene i Norge. I hovedsak består orkestret av dyktige amatør-musikere, men etter hvert har flere med instrumental fagutdanning sluttet seg til orkestret enten frivillig eller på engasjementbasis.

I de senere år har orkestret fått en betydelig rekruttering av unge musikere, et resultat av det aktive arbeidet som gjøres på Bærum Kommunale Musikkskole og av frittstående pedagoger. Uten gode samarbeidspartnere kunne Bærum Symfoniorkester ikke ha vært så aktivt med i musikklivet.

Bærum kommune ved Kultur- og ungdomsetaten har alltid støttet opp om orkesterets drift både økonomisk og med faglig veiledning.

Orkesteret er stadig på utkikk etter nye medlemmer. Spesielt ønskes det dyktige strykere. Les mer om medlemskap her.