Historie

I programheftet til Bærum Symfoniorkesters debutkonsert den 24. april 1952 står det at
"Orkesteret skal være representativ for hele bygden, og orkestret skal være av en størrelsesorden så det til enhver tid kan ha en komplett symfonisk besetning. Foreningen teller ved starten 48 aktive medlemmer og det er dets oppgave å gjøre orkestermusikken tilgjengelig for ungdommen og det store publikum."

Bærum Symfoniorkester ble grunnlagt i 1951 (den gang Bærum Orkesterforening) ved en sammenslåing av Høvik Orkesterforening og Sandvika Orkesterforening. Primus motor bak denne samling av musikalske krefter i Bærum var Kaare Haugen i Sandvika og Frithjof Hinholm på Høvik. Bildet til høyre viser stifterne av Bærum Symfoniorkester Kaare Haugen (til venstre) og Frithjof Hinholm (til høyre) sammen med mangeårig orkesterformann Per Årva (1989-1997) i midten.

Oppstarten var ikke uten problemer og det var ikke lett å skaffe penger til noter og drift. Kaare Haugen, som hadde legepraksis i Sandvika, fortalte at han ikke lot noen få time uten at pasientene samtidig kjøpte billetter til konsertene. Den økonomiske siden lot seg imidlertid ordne ved at Bærum kommune nokså snart kom på banen med økonomisk støtte, en ordning som Bærum Symfoniorkester nyter godt av den dag i dag.

Oppslutningen om orkestret var i begynnelsen så som så, og noen hadde spesielle problemer å stri med: Orkestret hadde bassist, men han manglet bass. Kaare Haugen fikk låne komponisten Ole Olsens gamle bass mot personlig kausjon. Dermed hadde orkestret bassist og bass, men hjemme hos bassisten var det trangbodd. Det var ikke annen plass til bassen enn i senga og det lot seg ordne på et vis siden bassisten var skiftarbeider og arbeidet ofte om natten. Vanskene oppsto når han hadde dagarbeid og når både han og kona skulle til sengs samtidig. Det endte med ultimatum fra kona: "Bassen eller jeg!" (Kona vant).

Dirigent ved den første konserten var Herbert Bergene. Han ledet orkestret i mange år før andre fremragende musikere fra Filharmonisk Selskaps Orkester overtok, vi nevner Arne Slettsjø, Tom Klausen, og særlig Arne Novang som var vår trofaste dirigent i hele 15 år (1975-1990). Senere har orkestret hatt gleden av å samarbeide med dirigenter som Dag Nilssen, Kjell Seim, Bjarte Engeset, Arnulv Hegstad, Tone Bianca Dahl m.fl.

Bærum Symfoniorkester har i alle år lagt stor vekt på samarbeid med kor og fremførelse av store kirkemusikalske verk har vært sentrale i orkesterets drift. For øvrig er tyngdepunktet i orkesterets repertoar symfonier og solokonserter fra den romantiske tidsperiode.

I Bærum Symfoniorkester har utviklingen i de årene det har eksistert, vært omtrent den samme som i NASOL, oppslutningen om orkestret har øket jevnt på og i disse dager gleder vi oss særlig over den store tilgang av ungdom (jfr. tankene om dette ved starten).

Det er grunnleggende i all utøvelse av musikk at den skal fremføres så bra som mulig. Det er derfor vi øver. Norske amatørmusikere er med årene blitt stadig dyktigere og kvalitetskravene i orkestrene har øket betydelig på.[/fusion_text][title size="1" content_align="left" style_type="single" sep_color="" class="" id=""]Bærum Symfoniorkester 1951-2011 - Jubileumsbok[/title][fusion_text]I forbindelse med Bærum Symfoniorkesters 60-årsjubileeum i 2011 har mangeårig formann Per Årva skrevet en bok som forteller orkesterets historie. Boka inneholder også en oversikt over alle konserter og alt repertoar fra 1976 til 2011. Boken er publisert av Bærum bibliotek og kan lastes ned her: Bærum Symfoniorkester 1951-2011 av Per Årva