Om orkesteret

Historie

Bærum Symfoniorkester ble grunnlagt i 1951 (den gang Bærum Orkesterforening) ved en sammenslåing av Høvik Orkesterforening og Sandvika Orkesterforening. Bærum Symfoniorkester ble i 2004 utpekt som Kulturfyrtårn i Bærum Kommune, noe vi er svært stolte over.

Repertoar

Fra den symfoniske musikken ligger hovedvekten på verk fra den romantiske periode, en naturlig følge av at alle orkestrets instrumentgrupper skal ha interessante oppgaver. Orkestret har også lang tradisjon for samarbeid med kor til fremføring av kirkemusikalske verk. Siden 2003 har orkesteret hver januar holdt nyttårskonserter i Bærum kulturhus.

Medlemmer

Oppslutningen om orkesteret var i begynnelsen så som så, men har økt etter hvert. Nå teller orkesteret rundt 70 faste musikere. Bærum Symfoniorkester er i dag blant de godt besatte og kvalitetsmessig beste amatørsymfoniorkestrene i Norge.