Kammerkonserter

Kammerkonserter på Bekkestua bibliotek

Kammerkonsertene på Bekkestua Bibliotek blir arrangert i et samarbeide mellom Bærum bibliotek, musikkavdelingen og Bærum Symfoniorkester. Mindre grupper fra Symfoniorkesteret framfører her verker fra den rikholdige kammermusikk-litteraturen. Kammerkonsertene holdes i foredragssalen på Bekkestua bibliotek. Det er fri adgang.

Kammerkonsertene som Bærum Symfoniorkester og Bekkestua bibliotek arrangerer har eksistert siden 1993! Konsertene ble startet for å gi musikere i orkesteret som spiller kammermusikk, anledning til fremføring. Tiltaket har vist seg vellykket og konsertene er alltid godt besøkt.